از این پس کاربران ایرانی قادر به ایجاد ایمیل در سرویس یاهو خواهند بود.همانطورکه در تصویر مشاهده می‌کنید نام ایران (+98) به لیست کشور‌های موجود در فرآیند ثبت نام سایت یاهو اضافه شده است.
هنوز دلیل یاهو برای افزودن نام ایران به این لیست مشخص نیست اما می‌توان نتیجه گرفت که این فرآیند در جهت رفع تحریم‌های ایران انجام گرفته است.