جایگزین بهترین نرم‌افزار های ویندوز در لینوکس

لینوکس به دلیل متن باز بودن و قدرتی که توسعه دهندگانش به آن میدهند هر روز قدرتمند تر از گذشته می شود تا جایی که شرکت معظم مایکروسافت هم امسال به بنیاد لینوکس پیوست.

اما ویندوز اکو سیستم نرم افزاری قدرتمند و بزرگی داره و خیلی از کاربران شاید به این دلیل هست که مجبور هستن به اکو سیستم ویندوز وابسته باشند.

اما در حال حاظر شرکت های مختلف در حال ساخت نرم افزار هایی برای لینوکس هستن که از جمله آن ها باز می شود به شرکت مایکروسافت اشاره کرد که حتی نرم افزار های بزرگی مثل SQL SERVER را برای لینوکس در دست توسعه دارد.

در زیر لیست نرم افزار های خیلی مهم و پر استفاده ویندوز و در طرف دیگر جایگزین های آن در لینوکس می باشد.

اگر شما نرم افزار بهتری می‌شناسید در قسمت نظرات آن را برای من بفرستید تا به لیست اضافه کنم.


نرم‌افزار های ویندوز جایگزین های آن در لینوکس
3D Studio Max
K-3D (http://www.k-3d.org/)
Wings 3D (http://www.wings3d.com/)
Art of Illusion (http://www.artofillusion.org/)
Blender (http://www.blender.org/)
ACDSee
GTKSee (http://gtksee.berlios.de/)
gthumb (http://gthumb.sf.net/)
KuickShow (http://kuickshow.sourceforge.net/)
ShowImg (http://www.jalix.org/projects/showimg/)
Gwenview (http://gwenview.sourceforge.net/)
GQview (http://gqview.sourceforge.net/)
Eye of GNOME (http://www.gnome.org/projects/eog/)
Adobe Acrobat Reader
okular (http://kpdf.kde.org/okular/)
Xpdf (http://www.foolabs.com/xpdf/)
Evince (http://www.gnome.org/projects/evince/)
ePDFView (http://trac.emma-soft.com/epdfview/)
KPDF (http://kpdf.kde.org/)
Adobe Audition
Audacity (http://audacity.sourceforge.net/)
Adobe Illustrator
Skencil (http://www.skencil.org/)
Inkscape (http://www.inkscape.org/)
Karbon14 (http://www.koffice.org/karbon/)
Xara Xtreme for Linux (http://www.xaraxtreme.org/)
Adobe PageMaker
Scribus (http://www.scribus.net/)
Adobe PhotoAlbum
F-Spot (http://f-spot.org/Main_Page)
KPhotoAlbum (http://www.kphotoalbum.org/)
digiKam (http://www.digikam.org/)
Adobe Photoshop
CinePaint (http://www.cinepaint.org/)
Gimpshop (http://www.gimpshop.com/download.shtml)
Krita (http://www.koffice.org/krita/)
GIMP (http://www.gimp.org/)
Adobe Premier
PiTiVi (http://www.pitivi.org/wiki/Main_Page)
LiVES (http://lives.sourceforge.net/)
Kino (http://www.kinodv.org/)
Cinelerra (http://cvs.cinelerra.org/)
kdenlive (http://kdenlive.sourceforge.net/)
Jahshaka (http://www.jahshaka.org/)
Ant Movie Catalog
Moviefly (https://savannah.nongnu.org/projects/lmc/)
AOL Instant Messenger (AIM)
Kopete (http://kopete.kde.org/)
Pidgin (http://pidgin.im)
APC PowerChute
Network UPS Tools (http://www.networkupstools.org/)
Apcupsd (http://www.apcupsd.com/)
PowerD (http://power.sourceforge.net/)
CDex
Sound Juicer (http://www.burtonini.com/blog/computers/sound-juicer)
Rubyripper (http://wiki.hydrogenaudio.org/index.php?title=Rubyripper)
ripperX (http://ripperx.sourceforge.net/)
Grip (http://nostatic.org/grip/)
KAudioCreator (http://www.icefox.net/programs/?program=KAudioCreator)
Collectorz
aviManager (http://avimanager.sourceforge.net/)
GCstar (http://www.gcstar.org/)
Tellico (http://periapsis.org/tellico/)
Alexandria (http://alexandria.rubyforge.org/)
Griffith (http://griffith.vasconunes.net/)
vMovieDB (http://vmoviedb.sourceforge.net/)
Katalog (http://salvaste.altervista.org/)
Dreamweaver
Quanta Plus (http://quanta.kdewebdev.org/)
Geany (http://geany.uvena.de)
Nvu (http://www.nvu.com)
Screem (http://www.screem.org/)
KompoZer (http://www.kompozer.net/)
Bluefish (http://bluefish.openoffice.nl/index.html)
DVDShrink
k9copy (http://k9copy.sourceforge.net/)
OGMRip (http://ogmrip.sourceforge.net/)
Thoggen (http://thoggen.net/)
xdvdshrink (http://dvdshrink.sourceforge.net/)
DVD Rip-O-Matic (http://dvdripomatic.sourceforge.net)
qVamps (http://vamps.sourceforge.net/)
dvd::rip (http://www.exit1.org/dvdrip/)
AcidRip (http://untrepid.com/acidrip/)
Everest
HardInfo (http://hardinfo.berlios.de/web/HomePage)
Finale
Lilypond (http://www.lilypond.org)
Denemo (http://denemo.sourceforge.net/index.html)
Rosegarden (http://www.rosegardenmusic.com/)
NoteEdit (http://noteedit.berlios.de/)
Brahms (http://brahms.sourceforge.net/)
Flash
F4L (http://f4l.sourceforge.net/)
Forte Agent
Pan (http://pan.rebelbase.com/)
FruityLoops
LMMS (http://lmms.sourceforge.net/)
Hydrogen (http://www.hydrogen-music.org/)
Google Desktop Search
Google Desktop (http://desktop.google.com/linux/index.html)
Beagle (http://beagle-project.org/)
Guitar Pro
TuxGuitar (http://www.tuxguitar.com.ar/home.html)
iTunes
Banshee (http://banshee-project.org/Main_Page)
aTunes (http://www.atunes.org/)
Quod Libet (http://www.sacredchao.net/quodlibet)
SongBird (http://www.songbirdnest.com)
Exaile (http://www.exaile.org/)
Amarok (http://amarok.kde.org/)
Listen (http://listengnome.free.fr/)
Rhythmbox (http://www.gnome.org/projects/rhythmbox/)
gtkpod (http://www.gtkpod.org/)
Legacy Family Tree
GRAMPS (http://gramps-project.org/)
LimeWire
FrostWire (http://www.frostwire.com/)
Meal Master
krecipe (http://krecipes.sourceforge.net/)
Gourmet Recipe Manager (http://grecipe-manager.sourceforge.net/)
Microsoft Access
Kexi (http://www.koffice.org/kexi/)
GNOME-DB (http://www.gnome-db.org/)
Microsoft Excel
KSpread (http://www.koffice.org/kspread/)
Open Calc (http://www.openoffice.org/product/calc.html)
Gnumeric (http://www.gnome.org/projects/gnumeric/)
Microsoft Frontpage
Quanta Plus (http://quanta.kdewebdev.org/)
Nvu (http://www.nvu.com)
KompoZer (http://www.kompozer.net/)
Bluefish (http://bluefish.openoffice.nl/index.html)
Microsoft HyperTerminal
minicom (http://alioth.debian.org/projects/minicom/)
GtkTerm (http://freshmeat.net/projects/gtkterm/)
Microsoft Internet Explorer
Epiphany (http://www.gnome.org/projects/epiphany/)
Opera (http://www.opera.com/download/)
Firefox (http://www.mozilla.com/firefox/)
Konqueror (http://www.konqueror.org/)
Microsoft Money
KMyMoney (http://kmymoney2.sourceforge.net/)
GNUcash (http://www.gnucash.org/ )
Gnofin (http://gnofin.sourceforge.net/)
Grisbi (http://www.grisbi.org/)
Microsoft Office
GNOME Office (http://www.gnome.org/gnome-office/)
KOffice (http://www.koffice.org/)
OpenOffice (http://www.openoffice.org/)
Microsoft Outlook (Express)
Thunderbird (http://www.mozilla.com/thunderbird/)
Evolution (http://www.gnome.org/projects/evolution/)
Microsoft Powerpoint
Open Office Impress (http://www.openoffice.org/product/impress.html)
KPresenter (http://www.koffice.org/kpresenter/)
Microsoft Project
KPlato (http://www.koffice.org/kplato/)
OpenProj (http://openproj.org/openproj)
GanttProject (http://ganttproject.sourceforge.net/)
Planner (http://live.gnome.org/Planner)
TaskJuggler (http://www.taskjuggler.org/)
Microsoft Visio
Dia (http://www.gnome.org/projects/dia/)
Kivio (http://www.koffice.org/kivio/)
Microsoft Windows Media Center
Freevo (http://freevo.sourceforge.net/)
Elisa Media Center (http://www.fluendo.com/elisa/)
MythTV (http://www.mythtv.org)
LinuxMCE (http://www.linuxmce.com/)
Microsoft Word
Open Office Writer (http://www.openoffice.org/product/writer.html)
AbiWord (http://www.abisource.com/)
Kword (http://www.koffice.org/kword/)
mIRC
Konversation (http://konversation.kde.org/)
KVIrc (http://www.kvirc.net/)
BitchX (http://www.bitchx.org/)
Xchat (http://www.xchat.org/)
ChatZilla! (http://chatzilla.hacksrus.com/)
irssi (http://www.irssi.org/)
Pidgin (http://pidgin.im)
Mp3tag
Kid3 (http://kid3.sourceforge.net/)
Musicbrainz (http://musicbrainz.org/)
Pinkytagger (http://pinkytagger.sourceforge.net/)
EasyTAG (http://easytag.sourceforge.net/)
Cowbell (http://more-cowbell.org/)
Audio Tag Tool (http://pwp.netcabo.pt/paol/tagtool/)
MSN messenger
Mercury Messenger (http://www.mercury.to/)
Kopete (http://kopete.kde.org/)
aMSN (http://amsn-project.net/)
Pidgin (http://pidgin.im)
Mudbox
SharpConstruct (http://sharp3d.sourceforge.net)
Nero Burning Rom
X-CD-Roast (http://www.xcdroast.org/)
Brasero (http://perso.orange.fr/bonfire/index.htm)
GnomeBaker (http://gnomebaker.sourceforge.net/)
Graveman! (http://graveman.tuxfamily.org/)
K3b (http://www.k3b.org/)
NetMeeting
Ekiga (http://www.gnomemeeting.org/)
NetStumbler
Kismet (http://www.kismetwireless.net/)
SWScanner (http://www.swscanner.org/)
Notepad
leafpad (http://tarot.freeshell.org/leafpad/)
NEdit (http://www.nedit.org/)
jEdit (http://www.jedit.org/)
Kate (http://kate-editor.org/)
gedit (http://www.gnome.org/projects/gedit/)
Scribes (http://scribes.sourceforge.net/)
tpad (http://tclpad.sourceforge.net/)
OrangeCD Catalog
GWhere (http://www.gwhere.org)
Origin
SciGraphica (http://scigraphica.sourceforge.net/)
Partition Magic
GParted (http://gparted.sourceforge.net/)
QtParted (http://qtparted.sourceforge.net)
Picasa
F-Spot (http://f-spot.org/Main_Page)
KPhotoAlbum (http://www.kphotoalbum.org/)
Linux Picasa (http://picasa.google.com/linux/download.htmlcd)
digiKam (http://www.digikam.org/)
Pro Tools
Ardour (http://www.ardour.org)
Quicken
KMyMoney (http://kmymoney2.sourceforge.net/)
GNUcash (http://www.gnucash.org/ )
Gnofin (http://gnofin.sourceforge.net/)
Grisbi (http://www.grisbi.org/)
SoulSeek
Nicotine (http://nicotine.thegraveyard.org/)
Nicotine-Plus (http://nicotine-plus.sourceforge.net/)
SoundForge
ReZound (http://rezound.sourceforge.net/)
Total Commander
GNOME Commander (http://www.nongnu.org/gcmd/)
xfe (http://roland65.free.fr/xfe/)
Tux Commander (http://tuxcmd.sourceforge.net/)
Midnight Commander (http://www.ibiblio.org/mc/)
Krusader (http://krusader.sourceforge.net/)
Traktor DJ
Mixxx (http://mixxx.sourceforge.net/)
Videora
thin liquid film (http://thinliquidfilm.org/)
Winamp
Audacious (http://audacious-media-player.org/Main_Page)
Amarok (http://amarok.kde.org/)
XMMS (http://www.xmms.org/)
Windows Media Player
KPlayer (http://kplayer.sourceforge.net/)
VideoLAN (http://www.videolan.org/)
xine (http://xinehq.de/)
mplayer (http://www.mplayerhq.hu/design7/news.html)
Windows Movie Maker
PiTiVi (http://www.pitivi.org/wiki/Main_Page)
LiVES (http://lives.sourceforge.net/)
Avidemux (http://fixounet.free.fr/avidemux/)
Cinelerra (http://cvs.cinelerra.org/)
kdenlive (http://kdenlive.sourceforge.net/)
WinIso
ISO Master (http://littlesvr.ca/isomaster/)
KIso (http://kiso.sourceforge.net/)
WinMerge
Meld (http://meld.sourceforge.net/)
xxdiff (http://furius.ca/xxdiff/)
WinTV
XdTV (http://xawdecode.sourceforge.net/)
tvtime (http://tvtime.sourceforge.net/)


امیدوارم این لیست یعنی جایگزین بهترین نرم‌افزار های ویندوز در لینوکس مسیر شما رو برای ورود به لینوکس هموارتر کند.

اگر نرم‌افزار های بهتری می‌شناسید در بخش نظرات آن را بنویسید تا به لیست اضافه شود.


منبع: وبلاگ اصلی خودم