نمونه کار: سری پوستر های راهی که آمدیم - بخش اول


نام پروژه: سری پوستر های "راهی که آمدیم" - بخش اول
کارفرما: ناحیه دانشجویی استان فارس
سایز: A3
نوع:چاپی - دیجیتال
طراح: حسین محمودی (@ihmahmoodi )

برای دیدن نمونه کار های بیشتر به اکانت اینستاگرام AsteriXarts@ مراجعه کنید.
برای سفارش طراحی می توانید به شماره  09387374487  و یا اکانت تلگرام iHMahmoodi@ تماس بگیرید.


برای دیدن بقیه تصاویر به ادامه مطلب مراجعه کنید.

نمونه کار: سری پوستر های راهی که آمدیم - بخش اول


نمونه کار: سری پوستر های راهی که آمدیم - بخش اول


نمونه کار: سری پوستر های راهی که آمدیم - بخش اولنمونه کار: سری پوستر های راهی که آمدیم - بخش اولنمونه کار: سری پوستر های راهی که آمدیم - بخش اولنمونه کار: سری پوستر های راهی که آمدیم - بخش اولنمونه کار: سری پوستر های راهی که آمدیم - بخش اولنمونه کار: سری پوستر های راهی که آمدیم - بخش اول


نمونه کار: سری پوستر های راهی که آمدیم - بخش اول