۱۰ قابلیت برتری که با روت کردن به دستگاه اندرویدی اضافه می‌شود