متن پرچین شده

امروز با یک آموزش زیبا برگشتیم که میتونید تکنیک های خوبی رو یاد بگیرید

در این آموزش ما با یک متن شروع میکنیم و اون رو تبدیل میکنیم به یک دیوار گیاهی یا پرچین شده!

 

آموزش + فایل های مورد نیاز

دانلود

 

نظرتون هم در مورد این آموزش کامنت کنید.